Állásajánlatok
Ki lehet energetikai auditáló szervezet?
Ki lehet energetikai auditáló szervezet?
  • Energetikai auditálási tevékenységet az a természetes személy folytathat, aki

- büntetlen előéletű,
- rendelkezik az Ehat. vhr. 11. mellékletében meghatározott szakirányú végzettséggel,
- rendelkezik az Ehat. vhr. 12. melléklete alapján, a bejelentést megelőző 10 éven belül -MSc képzésben szerzett szakképzettség esetén - legalább 5 év /- BSc képzésben szerzett szakképzettség esetén - legalább 8 év, energetikai területen végzett – a jogszabály által meghatározott – mérnöki szakmai gyakorlattal,
- valamely közreműködő szervezet által szervezett energetikai auditori szakmai vizsgát teljesítette,
- az energetikai auditálási tevékenység folytatásának szándékát a Hivatalnak bejelentette,
- a regisztrációs díjat megfizette és
- nem áll a Hivatal általi eltiltás hatálya alatt.
A bejelentés részletes tartalmi követelményeit az Ehat. vhr. 21. § (1) bekezdése rögzíti.

  •  Energetikai auditálási tevékenységet az a gazdálkodó szervezet folytathat,

- amelynek van az energetikai auditori névjegyzékben szereplő energetikai auditor tagja vagy alkalmazottja, aki a szervezet nevében az energetikai auditálási tevékenységet végzi,
- amely az energetikai auditálási tevékenység folytatásának szándékát a Hivatalnak bejelentette,
- a regisztrációs díjat megfizette és
- amely nem áll tilalom alatt.
A bejelentés részletes tartalmi követelményeit az Ehat. vhr. 21. § (2) bekezdése rögzíti.