Állásajánlatok
Mi a különbség az energetikai tanúsítás és az energetikai audit között?
Mi a különbség az energetikai tanúsítás és az energetikai audit között?

Az épületekre készülő energetikai tanúsítás az épületeket és az épületgépészeti rendszereket vizsgálja, célja az épületek energiafogyasztásának azonos feltételek alapján történő értékelése, a négyzetméterekre vetített éves elméleti energiafogyasztás összevethetősége, az épület vagy épületrész energetikai minősítése. Nem veszi figyelembe az eltérő fogyasztási szokásokat, továbbá egyes energiafogyasztás típusok esetén (például kazánhatásfok vagy beszabályozottság szintje) benchmark adatok alapján becsül. A tanúsítványban jelzett és a valós energiafogyasztás között így esetenként jelentős eltérések is adódhatnak. A tanúsítás továbbá minden esetben egyedi vizsgálatot és értékelést jelent, így a jogszabályokban előírt felméréseket teljes körűen, minden épület esetében el kell készíteni, nem végezhető el reprezentatív módon. A tanúsításhoz szükséges számítások jogszabályban rögzített módon, sablon alapján készülnek.


Az energia audit a tényleges fogyasztási adatokat és a gépészeti rendszerek valós műszaki állapotát veszi figyelembe. Kiterjed az energiafogyasztás tényszerű felmérésére és modellezésére, az energiapazarlási pontok pontos feltárására. Alapvetően mérésre és felmérésre épít, benchmark adatokra csak megfontolásokkal és szükség szerint indokolt esetekben támaszkodik. A mérések és felmérések azonban az energetikai audit során reprezentatív módon is megvalósíthatók. Az auditálás alapja a valós energiafogyasztás rendszerszintű modellezése és a fejlesztési javaslatok egyedi modellek szerinti értékelése, megalapozása.