Állásajánlatok
Milyen kötelezettségei vannak a nagyvállalatnak a Hivatallal szemben?
Milyen kötelezettségei vannak a nagyvállalatnak a Hivatallal szemben?

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 22/B. § alapján minden év június 30-áig regisztráció teljesítésére kötelezett, továbbá a regisztráló nagyvállalat regisztrációs díjat fizet a Hivatal részére.


A nagyvállalatok számára előírt regisztrációs és díjfizetési kötelezettség legközelebbi teljesítési határideje 2017. június 30-a.


A regisztrációs felület elérési útvonala:
http://www.mekh.hu/auditalasra-kotelezett-nagyvallalatok-regisztracioja-villamos-energia

Amennyiben a nagyvállalat nem rendelkezik sem energetikai audittal, sem ISO 50 001 energiagazdálkodási rendszerrel, úgy a Hivatal a törvény alapján felszólítja a nagyvállalatot az energetikai auditálás 90 napon belül történő elvégeztetésére.


Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 22/C. § -a alapján a nagyvállalat köteles a Hivatal részére adatszolgáltatást teljesíteni a tárgyévet megelőző évben megvalósított energiahatékonysági intézkedésekről, a tárgyévet megelőző évi energiafelhasználási adatairól, valamint a tervezett energiahatékonysági intézkedésekről és megvalósulásuk tervezett időpontjáról.

Az adatszolgáltatási kötelezettség tartalmát és formáját, valamint teljesítésének határidejét a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg.