Állásajánlatok
Energiahatékonyság
Energiahatékonyság

A Magyar Energetika és Közmű-szabályozási Hivatal az energiahatékonyság területén is meghatározó szereplő lett. Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény számos szabályozói, ellenőrzési, energiastatisztikai és tájékoztatási feladatot utalt hatáskörébe, melyek ellátása érdekében a Hivatal elnökének rendeletalkotási jogköre tovább bővült.

A hatályba lépett jogszabály a MEKH feladatává tette, hogy az energiahatékonysággal kapcsolatos információkat egy önálló honlapon mindenki számára elérhetővé tegye. A weboldal fog tájékoztatást adni a vonatkozó jogi szabályozásról, az egyes szolgáltatások, beruházások finanszírozására, támogatására rendelkezésre álló pénzügyi eszközökről, az energiahatékonyság-alapú szerződések alkalmazásáról. Információkat nyújt továbbá a tájékoztató, szemléletformáló, képzési kezdeményezésekről, a gyakorlati módszerekről, magatartásmintákról. Felületet biztosít az energiahatékonysági szolgáltatási szerződésmintáknak és a végső fogyasztó jogait szavatoló záradékoknak.

A tervezett honlap bemutatja az energiahatékonysági szolgáltatások, beruházások finanszírozásában való részvételi, valamint az energiahatékonysági szolgáltatókra vonatkozó tanúsítási, minősítési rendszerek kialakításának lehetőségeit. A honlap tartalma reményeink szerint hozzá fog járulni az energia-hatékony rendszerek elterjedéséhez, az energiatudatos szemléletmód hazai meghonosodásához.

A jogszabály felhatalmazása szerint a továbbiakban a Hivatal határozza meg az erőművek hulladékhő felhasználásával és kapcsolt termelésével járó kiadások, bevételek értékelésére vonatkozó módszertanát, illetve a költség-haszon elemzés elkészítésének követelményeit. E feladatok ellátásával elősegíti az energiafogyasztói költségek csökkentését, valamint a környezeti erőforrások megóvását a jövő nemzedékek számára.

A MEKH energiahatékonysági törvénnyel összefüggő főbb feladatai:

  • nyilvántartja és közzéteszi a végfelhasználási energiamegtakarítás összesítéséhez szükséges, az egyes szakpolitikai intézkedések révén elért energiamegtakarítási adatokat,
  • névjegyzéket vezet az energetikai auditorokról és energetikai auditáló szervezetekről,
  • nyilvántartást vezet az energetikai auditorokat regisztráló szervezetekről, ellátja e személyek és szervezetek felügyeletét; valamint elvégzi az energetikai auditálás ellenőrzését,
  • értékelést készít a földgáz- és villamosenergia-hálózatok energiahatékonysági potenciáljáról, különös tekintettel a háztartási méretű kiserőművekre vonatkozó lehetőségekre,
  • meghatározza a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő létesítményként történő üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások és bevételek értékelésére (költség-haszon elemzés) vonatkozó módszertant, az elemzés elkészítésének követelményeit és jóváhagyja a költség-haszon elemzéseket,
  • meghatározza a nem kötelező energetikai audit ellenőrzésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékét, valamint a beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat.

Forrás: MEKH.hu

Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot!