Állásajánlatok
Mi a METÁR?
Mi a METÁR?

A megújuló energiaforrásokból származó hő- és villamosenergia-átvételi támogatási rendszer (METÁR) célja, hogy a költségvetési források optimális elosztásával támogassa hazánk vállalását: 2020-ra az energiafelhasználás 14,65%-a megújulóból származzon.

Az új támogatási rendszer a megújuló energiára vonatkozó 2020-as célkitűzések teljesítését segíti elő, valamint a megújuló energiaforrásból villamos energiát előállító termelők piaci integrációját szolgálja. Az ösztönzésre szükség is van, mivel erősen le vagyunk maradva az EU más országaihoz képest (még Kelet-Európa tagállamaihoz képest is) a megújuló energiák használatában.

A METÁR forrása, pénzügyi alapja a villamos- és hőenergia számlákba kerül beépítésre: egységenként néhány fillért fizetünk, amiből a támogatott rendszerek visszavásárlási árát finanszírozzák. Az EU legtöbb országában, és a világban még számos helyen működik hasonló támogatási rendszer a megújuló energia befektetések ösztönzésére.

A METÁR legnagyobb újdonsága, hogy a nagyobb termelők esetén támogatás csak versenyeztetéses ajánlattételi eljárásban lesz elnyerhető.
Az új szabályozás három kategóriába sorolja a zöldenergia-termelőket:
 

⦁    0,5 megawatt (MW) kapacitás alatt ugyanaz a kötelező átvételi rendszer (KÁT) vonatkozik az erőművekre, mint eddig; kivételt a szélerőművek Továbbra is a kötelező átvételben részesülhetnek az Európai Unió szintjén jelentős technológiai újítást bemutató demonstrációs projektek.
⦁    a 0,5 és 1 MW közötti termelők kategóriája a METÁR speciális, egyedi támogatásokkal ellátott rendszere;
⦁    az 1 MW feletti, megújuló energiákat hasznosító erőművek tartoznak a prémium támogatási rendszerbe: ezek beruházói pályázatokon indulhatnak, a szabadpiacon értékesíthetik az áramot.

A támogatást jelentő prémium az adminisztratív módon meghatározott, vagy pályázat eredményeként kialakuló támogatott ár, valamint a havi referencia piaci ár különbségeként alakul ki. A prémium típusú támogatás a legalább 0,5 megawattos erőművekre, illetve a szélerőművekre kötelező.

Amikor a támogatások mértéke pályázatok keretében, versenyben alakul ki, a legolcsóbb ajánlatot tevő megújuló energiaforrást felhasználó termelők kaphatnak támogatást, az ajánlatuknak megfelelő ár mellett. Megfelelő verseny esetén így csökkenhet a támogatás mértéke, illetve a támogatás rugalmasan igazodhat a változó költségszinthez - hangsúlyozta a MEKH. A támogatás pályáztatása a legalább 1 megawattos erőművekre és a szélerőművekre kötelező.

A 0,5 és 1 megawatt közötti zöldenergia-termelők prémium típusú támogatást kaphatnak, de ezt pályázat nélkül is megszerezhetik, a szélerőműveket kivéve. A támogatott árat esetükben kormányrendelet határozza meg, hasonlóan a jelenlegi KÁT-árakhoz. A támogatás időtartamát, illetve a támogatás alá eső maximális villamosenergia-mennyiséget a MEKH határozza meg.

További jelentős újdonság a Metár-rendszerben a "barna prémium", ami a KÁT-ból kikerülő, biomasszát vagy biogázt felhasználó erőművek gazdaságos továbbműködtetését szolgálja. A jelenlegi piaci árak mellett támogatás nélkül nem lenne gazdaságos ilyen erőművekben termelni, ugyanakkor az új erőművek építéséhez szükséges támogatáshoz képest viszonylag kis költséggel ezek működésben tarthatóak lehetnek. Ez lehetővé teszi a kitűzött 2020-as célértékek kisebb költség melletti elérését 

A kötelező átvétel (KÁT) esetében a megújuló forrásból előállított áramot támogatott áron átveszik a termelőtől. A prémium típusú rendszerben a termelőnek magának kell vevőt keresnie a villamos energiára a piacon. Ez arra ösztönzi a termelőket, hogy a piaci árak változásához igazítsák a termelésüket, azaz lehetőség szerint akkor termeljenek, amikor arra nagyobb igény van

A jelenlegi hazai megújuló villamosenergia-termelési és működési támogatási rendszer (KÁT) az utolsó hatályos szerződés kifutásáig – de legkésőbb 2045-ig – marad életben. Az új rendszer az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának kézhezvételét követően indulhat el, ezt követően az újonnan belépő megújulóáram-termelők már csak az új rendszerben kaphatnak működési támogatást.

Magyar szabályozás


389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról

1/2012. (I. 20.) NFM rendelet a megújuló forrásokból előállított energia részarányának kiszámítási módszertanáról

1/2016. (I. 27.) NFM rendelet a megújuló energiaforrásokból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról

Forrás: vg.hu, mekh.hu, 2016.10.29.

Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot!