Állásajánlatok
Napelemes erőművek: változás a KÁT-eljárásban
Napelemes erőművek: változás a KÁT-eljárásban

Új elemekkel egészült ki a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló kormányrendelet. 

A Magyar Közlönyben megjelentek értelmében a kötelező átvételi jogosultság megállapítására vonatkozó eljárás során bizonyos esetekben az eddigiekhez képest további dokumentumokat is be kell nyújtania a termelőnek.

A napelemes erőműre vonatkozó, KÁT jogosultsággal rendelkező, nem engedélyköteles KÁT termelő köteles a rendelet hatálybalépését követő 15. napig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) benyújtani az alábbi dokumentumokat: 

  • a  beruházás helyszínéül szolgáló terület feletti rendelkezési jog igazolását vagy a  tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát napelemes erőmű megvalósításához;
  • a  napelemes erőműnek a  beruházás helyszínéül szolgáló területen való elhelyezkedését mutató kiosztási vázlatát a  felelős építész és villamos tervező arra vonatkozó nyilatkozatával, hogy a vázlat alapján a beruházás megvalósítható;
  • a területileg illetékes hálózati engedélyes benyújtás időpontjában érvényes műszaki-gazdasági tájékoztató levelét arról, hogy a  KÁT termelő által megépíteni tervezett kapacitás milyen feltételekkel csatlakoztatható a  villamos hálózathoz, továbbá a  KÁT termelő nyilatkozatát arról, hogy a  műszaki-gazdasági tájékoztató levélben foglaltakat elfogadja;
  • nyilatkozat a beruházás villamosenergia-termelés megkezdésének tervezett időpontjáról.

Az a napelemes erőműre vonatkozó, e rendelet szerinti KÁT jogosultsággal rendelkező, nem engedélyköteles KÁT termelő, aki nem rendelkezik a felsorolt valamennyi dokumentummal, az ennek tényéről szóló nyilatkozatát köteles a MEKH-hez benyújtani a megjelölt határidőn belül.

Mentesül ugyanakkor a fenti dokumentumok benyújtásának kötelezettsége alól az a KÁT termelő, 

  • aki a napelemes beruházás megvalósítását az elektronikus építési napló megnyitásával már megkezdte,
  • aki a napelemes beruházás műszaki kivitelezését befejezte,
  • akinek a napelemes beruházását a kormány rendeletével nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánította,
  • aki 2018. február 1-jéig megkezdte a kötelező átvétel keretében történő értékesítést,
  • akinek a kötelező átvételre való jogosultsága visszavonásra került,
  • aki 2016. január 1-ig nem kezdte meg a  termelést, és a termelés elindításának egy évvel történő elhalasztását sem kérvényezte.

A mentesülési jogot a KÁT termelőnek a MEKH felé a rendelet hatálybalépését követő 15. napig kell igazolnia.

 

2018. február 6.

forrás: portfolio.hu

Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot!