Állásajánlatok
Zöld ipari innováció az akkumulátor-fejlesztésben
Zöld ipari innováció az akkumulátor-fejlesztésben

Az Solver Unio Kft. a Norvég Finanszírozási Mechanizmus „Zöld ipari innováció” programjában pályázatával támogatást nyert az „Akkumulátorregenerációs és -optimalizációs eljárás fejlesztése” című fejlesztési projektjéhez, amely fejlesztés a HU09-0099-A1-2016 azonosítószámú támogatási szerződésben foglaltak szerint 2016. május 1. és 2017. április 30. között kerül megvalósításra.

A projekt elsődleges célja az ólom-savas akkumulátorok élettartamának (ciklusidejének) meghosszabbítása és ezzel a veszélyes anyagok okozta környezetterhelés csökkentése.

A leginkább a szünetmentes tápegységekként valamint a villamos meghajtású járművekben használt ólom-savas akkumulátorok várható üzemideje (ciklusideje) a legtöbb esetben a gyártók által megadott névleges üzemidőnél lényegesen rövidebb, melynek oka a nem megfelelő üzemeltetés, karbantartás és töltési eljárás. Ezen akkumulátorok azonban az általános várható üzemidőnél hosszabb távon is képesek a megfelelő működésre -közelítve a gyártói névleges üzemidőt - amennyiben a töltési-merítési eljárás, a karbantartás és a környezeti tényezők az élettartam során optimálisak.

Fejlesztésünk egy olyan szerver alapú, töltés- és üzemeltetés-felügyeleti mikromenenedzsment szabályozó rendszertechnológia és eljárásrend (BMMR) létrehozása, amely az akkumulátorok üzemeltetését a pillanatnyi állapotuk figyelembevételével valamint számos lényeges környezeti tényezővel együtt optimalizálja, minderről realtime adtszolgáltatást nyújtva a felhasználónak. A BMMR így alkalmas arra is, hogy a környezetvédelem fontosságát szem előtt tartva, zöldipari innovációként jelenjen meg a piacon.

A BMMR technológia eszköz két fő területen képes akkumulátorok élettartamának meghosszabbítására.

  • A fejlesztett technológiával a jelentős szünetmenetes kapacitással rendelkező vállalatok (távközlés, erőművek, bankok) és közintézmények (kórházak) a már meglévő akkumulátorok és azok környezeti paramétereit realtime monitoringozva valamint a szükséges beavatkozásokat automatizált módon elvégezve optimális működést biztosíthatnak a szünetmentes tápegységeik számára.
  • Fejlesztésünk eredményének másik felhasználói köre a villamos meghajtású járműveket (targoncák, villamos hajtású személy és teherszállító járművek) alkalmazó szervezetek. E felhasználók a BMMR technológia révén képesek a járműakkumulátoraik használati módját és töltöttségi állapotát realtime felügyelni, vagy épp az állapothoz optimálisan illeszthető töltési mechanizmust alkalmazni, ezzel akár 20%-kal is növelve az akkumulátorok élettartamát.

Mindkét esetben fejlesztésünk kulcseleme a szerver és eszközoldali realtime diagnosztika, automatizált vezérlő beavatkozás és regeneráció lehetősége.

Az ólom-savas akkumulátorok környezetterhelési potenciálja igen magas. Életcikluselemzések szerint az akkumulátorok életciklusuk minden fázisában jelentős terhelést rónak környezetükre, a már üzemképtelen akkumulátorok szelektív begyűjtése és újrahasznosítása is csak csökkenti e problémát, így környezetvédelmi szempontból kiemelkedő fontosságú az optimális használat elérésével az élettartam növelése, a keletkező hulladékmennyiség csökkentése.

Az akkumulátorok optimális felügyeletével csökken a villamos energia felhasználás, a kiesett üzemórák száma.

A fejlesztési projekt környezetvédelmi jelentősége ennélfogva az ólom-savas akkumulátorok élettartamának meghosszabbítása révén kiemelkedő, emellett pedig a beszerzésük kapcsán keletkező költségek csökkentését is elősegítheti az azokat alkalmazó szervezetek számára.

Solver Unio Fejlesztési Tanácsadó Kft.  2017.04.05.

Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot!