Állásajánlatok
Melyek a Hivatal energetikai audittal összefüggő feladatai?
Melyek a Hivatal energetikai audittal összefüggő feladatai?
 • a közreműködő szervezet tevékenységének engedélyezése, az engedély visszavonása,
 • a közreműködő szervezetek nyilvántartása,
 • szakmai vizsga és megújító vizsga tartalmára és eljárásrendjére vonatkozó szabályzat elfogadásának és módosításának engedélyezése,
 • a felkészítő tanfolyam és a továbbképzés tananyagáról és a részletes oktatási módszertanról szóló szabályzat elfogadásának és módosításának engedélyezése,
 • a szakmai vizsga, megújító vizsga és felkészítő tanfolyam, valamint a továbbképzés lebonyolításának felügyelete,
 • auditori névjegyzék vezetése (határozat a névjegyzékbe vételről vagy elutasításról),
 • nyilvántartási adatváltozás bejelentésének elmulasztása esetén bírság kiszabása,
 • energetikai auditok meglétének és azok jogszabályi feltételeknek való megfelelésének ellenőrzése, továbbá
 • auditori tevékenységtől való eltiltás.
 • energetikai auditálásra kötelezett, regisztrált nagyvállalatok nyilvántartásának vezetése, a cégnév és székhely adatok honlapon történő közzététele,
 • nagyvállalati regisztráció ellenőrzése, bírságolás.