Állásajánlatok
Energetikai monitoring szolgáltatások

Energetikai szakreferens

Szolgáltatásunkat az Energifelügyeleti szolgáltatáscsomagunk részeként ajánljuk ügyfeleinknek, melynek célja, hogy folyamatosan figyelemmel kísérve a vállalkozás energiafelhasználását, valamint annak változásait, az energiahatékonysági intézkedések megvalósítását, javítsuk a megbízó vállalat energiahatékonyságát, csökkentsük fajlagos energiaköltségeit. E tevékenységekről a törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott tartalmú és rendszerességű jelentést adunk a vállalkozás számára

A 2015. évi LVII. törvény (az energiahatékonyságról) 17/B. fejezetének 21/B. § (1) bekezdése alapján, a jelentősebb energiafogyasztású vállalkozásnak legalább egy, tőle munkajogilag és társasági jogilag független energetikai szakreferenst kell igénybe vennie.

Az energetikai szakreferens feladata – melyet a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet szabályoz - az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták meghonosításának elősegítése az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet működésében és döntéshozatalában.

Cégünk, a Solver Unio Fejlesztési Tanácsadó Kft (a továbbiakban: Auditor szervezet, MEKH auditori szervezeti jelölés: EASZ-01-18/2016.). Felelős auditor: Csonka Attila Gusztáv, (MEKH: EA-01-28/2016, BPMMK TÉ 01-65486 ) rendelkezik  mindazon energiahivatali és kamarai felhatalmazási jogkörrel, szakértői teammel és technikai felszereltséggel, hogy felelősen felajánlhassa Önöknek energetikai szakreferensi szolgáltatását.

Kinek ajánljuk szolgáltatásunkat?

Energetikai szakreferens igénybevételére jelenleg az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

a) 400 000 kWh villamos energiát,

b) 100 000 m3 földgázt vagy

c) 3 400 GJ hőmennyiséget.

Energiamenedzsment szolgáltatásunkat energiafogyasztásuktól függetlenül mindazoknak ajánljuk, akik elkötelezettek energiahatékonyságuk jobbításában egyben egy fenntartható fejlődést biztosító, környezettudatosabb energiapolitika kialakításában.

 

Az energiamenedzsment szolgáltatáscsomagunk elemei

Energetikai szakreferensi szolgáltatásunk négy pilléren áll, mely tevékenységeinkért teljes felelősséget vállalunk.


 

1.1 Közműaudit

1.2 Energia monitoring

1.2.1 Energetikai szakreferensi alapszolgáltatás (BASISCHECK)

1.2.2 Monitoring szolgáltatás (ANALYSISCHECK)

1.2.3Energetikai távfelügyeleti rendszer kiépítése és üzemeltetése (NETZCHECK)

1.3 Energetikai szakauditok, teljes körű energetikai auditok

1.4 Professzionális energiabeszerzési szolgáltatásaink

Lépjen kapcsolatba velünk!

solverenergy@solvergroup.hu

 

  e-mail:   info@solverenergy.hu
  telefon:  36 1 2200 661