Állásajánlatok
Szakreferensi szolgáltatások

BASISCHECK: Energetikai szakreferensi alapszolgáltatás

Cégünk alapszolgáltatásként az alábbi energetikai felügyeleti szolgáltatást nyújtja ügyfeleinek a megrendelőtől a kapott közműszámlaadatok alapján (mint megrendelői adatszolgáltatás).

 • Havonta telephelyenként és energiatípusonként rögzítjük a közműszámlák adatait energetikai nyilvántartásunkba.
 • Számítjuk és ellenőrizzük az energiaadatok fajlagos értékét (kWh/HUF, m3/MJ, MJ/HUF)
 • Javaslatot teszünk a mérés/leolvasás változtatására, kialakítására, ahol ez lehetséges.
 • Összevetjük a 2016. év bázisadatával, jelezzük, ha az eltérés figyelemre méltó.
 • Megrendelővel együtt kialakított ETM mutatók alapján számítjuk és ellenőrizzük az adott telephely energiahatékonyságát.
 • Az adatokat grafikus formában megjelenítjük és havonta riportáljuk.
 • Összefoglaló éves jelentést készítünk ügyfelünk számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet megbízónk május 31-ig honlapján közzétehet.
 • Felügyeljük az energiahatékonysági jogszabályi környezet alakulását, az esetleges változásokról megbízónkat elektronikusan értesítjük.

2 .       ANALYSISCHECK: Monitoring szolgáltatás számlafeldolgozással

Cégünk monitoring szolgáltatásként a beérkező számlák feldolgozása alapján részletes energetikai felügyeleti szolgáltatást nyújt ügyfeleinek, melyhez alapadatokat az energiaszolgáltatók mérőeszközei szolgáltatnak.. A folyamatos energetikai monitoringgal elkerülhetőek a szolgáltatók által ajánlott előnytelen szerződéses feltételek megkötése, a szerződés módosítások határidőből történő kicsúszása, a fogyasztási szokások megváltozása miatt olyan többletköltségek kifizetése, amelyek egy szakértelemmel megválasztott szerződés módosítással megtakaríthatók.

A monitoring szolgáltatásunk keretein belül partnereink a következő szolgáltatásainkat vehetik igénybe a BASISCHECK szolgáltatásain felül:

 • Energiamenedzsment célszoftveren keresztül betekintést nyerhet és folyamatosan figyelemmel követheti az energiafogyasztásuk aktuális változását interneten keresztül.
 • A villamos fogyasztási adatokat - negyedórás villamos terhelések figyelembevételével – havonta kiértékeljük.
 • A kiértékelés és a villamos szolgáltatóval kötött szerződés alapján adunk javaslatot az esetleges szerződés módosítására (RHD) vagy fázisjavítók alkalmazására.
 • Kiépített távfelügyeleti rendszerek esetén felügyeljük a távleolvasott fogyasztás méréseket, minden hónapban elemezzük, rendszerezzük, tároljuk a lekérdezett adatokat, szükség esetén módosítási javaslatokat teszünk.
 • Negyedévente felügyeljük az alapadatként meghatározott energiahatékonysági mutatók változását, a vállalati energiahatékonysági tervek megvalósulását.
 • Részt veszünk megbízónk energiapolitikájának folyamatos jobbításában.

3.       NETZCHECK: Energetikai távfelügyeleti rendszer kiépítése és üzemeltetése

Sok esetben a beérkező közműszámlák becslési adatokat tartalmaznak, a feltüntetett leolvasási időszak elemzésre nem alkalmas, de az is előfordul, hogy a közműszámlák nem a valós fogyasztási értékeket tartalmazzák. Így ezek az adatok fejlesztési döntéseket megalapozó részletes energetikai elemzésre korlátozottan alkalmasak.

További problémát jelent a manuális adatfeldolgozás és a mérőórák leolvasának jelentős munkabér költsége. A főmérők mögötti mért szakasz almérők hiányában teljesen ismeretlen és értékelhetetlen terület marad.

Ezen problémákra tökéletes megoldást jelent teljeskörű almérőrendszeren alapuló energiamenedzsment rendszer kialakítása. Az energiamenedzsment rendszer még pontosabban figyeli és akár szabályozza is a fogyasztást. Meghatározott (rövid) időközönként rögzíti a fogyasztási adatokat az egyes csoportokra vonatkozóan, így a fogyasztás időbeni változása még alaposabban nyomon követhető. Ezzel a napon belüli változások is elemezhetőkké, a kiugró értékek, a pazarló szokások vagy berendezések könnyebben azonosíthatókká válnak.

 

Növelje a működési hatékonyságot, fedezzen fel új növekedési lehetőségeket és csökkentse az üzleti kockázatot

Előnyei a vállalkozás számára

 1. Fokozza a működési hatékonyságot: Az energiafelhasználás valós idejű láthatóvá tétele olyan információkkal szolgál, amelyek segítségével meghatározhatja az aktuális működésben az energiafelhasználás terén meglevő elégtelenségeket, és még korai fázisban megelőző jellegű intézkedéseket foganatosíthat.
 2. Értéket termel: Az energiafogyasztási adatok elemzésével felderítheti az elégtelenségeket és pazarlást, csökkentheti az energiaszámlákat és a rendelkezésre álló pénzügyi keretet a termelés növelésére fordíthatja.
 3. Csökkenti az üzleti kockázatot: A valós idejű információkkal és a tervezett karbantartásra való figyelmeztetésekkel elkerülheti a költséges állásidőt és meghosszabbíthatja a berendezések élettartamát.

Az energiával kapcsolatos tudáson alapuló megoldásunk, a Panoramic Power rámutat, hogy vállalkozása pontosan hol használ energiát – egészen az eszközök szintjéig. Biztosítja az energiával kapcsolatos szükséges információkat, melyekkel csökkentheti az energiapazarlást és növelheti a működési hatékonyságot.

Mi is az a Panoramic Power?

Vezeték nélküli érzékelők valós időben továbbítják az energiát használó berendezésekből és készülékekből érkező adatokat a felhő alapú analitiai platformra, a PowerRadarra. Az adatokkal nyert információk segítségével optimalizálhatja a teljesítményt, foglalkozhat a berendezések potenciális meghibásodásával még annak bekövetkezte előtt, és csökkentheti az energiafelhasználással kapcsolatos elégtelenségeket és pazarlást.

A Panoramic Power felfedezése