Állásajánlatok
Energiahatékonysági TAO kedvezmény
Energiahatékonysági TAO kedvezmény

Akár 15 millió eurónak megfelelő adókedvezményt is kaphatnak azok a vállalkozások, amelyek az elmúlt egy évben energiahatékonysági beruházásba vagy felújításba kezdtek. A kedvezmény a fizetendő társasági adó legfeljebb hetven százalékát érheti el. Most, a jelenlegi válsághelyzetben, különösen fontos lehet kiadásaink csökkentése. Ennek egyik lehetősége a társasági adókedvezmény igénybevétele, melyet még akár a tavalyi évre vonatkozóan is igénybe vehetnek. A kedvezmény igénybevételének feltétele egy energetikai szakértői minőségigazolás készítése, amely tanúsítja, hogy az adott beruházás vagy felújítás csökkentette a vállalkozás energiafelhasználását.

A SolverEnergy a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal jegyzett auditor szervezeti vállalkozása, amely kellő szakmai felkészültséggel, tapasztalattal és nemzetközi adószakértői munkacsopoorttal jogosult a minőségigazoláskiállítására.

A TAO kedvezmény mértéke

Az adózó által igénybe vehető adókedvezmény mértéke nem haladhatja meg adózónként, továbbá beruházásonként, felújításonként, a beruházáshoz, felújításhoz igényelt összes állami támogatással együttesen, jelenértéken a beruházás, felújítás elszámolható költsége

 • Közép-Magyarország régió kormányrendelet szerint nem támogatható településein 30 százalékának,
 • Közép-Magyarország régió kormányrendeletben meghatározott támogatható településein 35 százalékának,
 • Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl vagy Nyugat-Dunántúl régióban 45 százalékának megfelelő mértéket, de legfeljebb a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

Magyarország regionális térképe 2014-2020 támogatási időszakban

Az adókedvezmény mértéke kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében 10 százalékponttal növelhető.

Az adókedvezmény adóvisszatartás formájában érvényesíthető, a fejlesztési adókedvezménnyel csökkentett adó 70 százalékáig.

Elszámolható költségek

 • A kizárólag a magasabb energiahatékonysági szint elérését elősegítő tárgyi eszköz, immateriális jószág bekerülési értéke, feltéve, hogy a beruházás értéken belül ezek az eszközök kizárólag energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásként meghatározhatók,

vagy

 • Energiahatékonysági célokat közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz, immateriális jószág bekerülési értékének azon része, ami többletköltségként jelenik meg a kevésbé energia-hatékony beruházáshoz viszonyítva, amit az adókedvezmény, illetve más állami támogatás igénybe vétele hiányában az érintett adózó megvalósított volna.

Hogyan veheti igénybe?

A kedvezmény igénybevételének feltétele eneriaauditori szakértői igazolás készítése, amely tanúsítja, hogy az adott beruházás, felújítás, csökkentette a cég energiafelhasználását. A SolverEnergy Kft az elmúlt évben mintegy 300 millió forint társasági adókedvezmény visszaigénylésében prudens módon segítette ügyfeleit. 

SolverEnergy Kft energia auditor MEKH névjegyzéki jelölése: EASZ-97/2019.

Auditorszervezetünk eljárási rendje

Auditorszervezetünk a vizsgált beruházás vagy felújítás  minőség igazolása vonatkozásában elvégzi:

 • a tervezett beruházással vagy felújítással érintett műszaki rendszer előzetes energetikai felmérését és a tervezett korszerűsítési programmal elérhető energiamegtakarítás becslését, az eredményekről írásosan tájékoztatja Megbízót,
 • összehasonlításokat végez egy alternatív, kevésbé energiahatékony korszerűsítési program energiahatékonysági mutatóinak vizsgálatával
 • az üzembe helyezését követően a 2015. évi LVII. törvény és a 122/2015 (V.26.) Korm.rendelet szerinti beruházással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energetikai auditot folytat,
 • az energetikai audit eredményeit Megbízó nevében a MEKH-nál regisztrálja,
 • a 176/2017. (VII. 4.) Korm. rendelet szerinti energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási minőség igazolást kiállítja.

Audit lefolytatásának menete

 • Minden megbízásunk egy projektindító megbeszéléssel kezdődik, melyben megállapodunk a teljesítés operatív részleteiről (főbb mérföldkövek, adatszolgáltatások, helyszíni szemlék, stb.).
 • Auditor szervezetünk heti egyszeri alkalommal e-mailben előrehaladási jelentést küld az elvégzett feladatokról Megbízó képviselőjének.
 • Auditor szervezetünk feladatainak befejezését követően az energetikai auditot tartalmazó részletes szakértői elemzést és igazolást elektronikusan megküldi Megbízónak véleményezésre.
 • A szakértői jelentés elfogadását követően a teljesítésről Felek teljesítési jegyzőkönyvet vesznek fel, majd ezt követően Auditor szervezetünk képviselője az „Energetikai Auditokkal kapcsolatos Adatszolgáltatás Elkészített Energetikai Auditok Bejelentése” című „ÁNYK” nyomtatványt elektronikusan megküldi MEKH részére.
 • Az adóvizsgálatokért felelős adószakértői team elvégzi az érintett beruházás vagy felújítás költségnemeinek részletes átvizsgálását és az elszámolható adókedvezmény mértékéről szakértői állásfoglalást küld Megbízónak

 

Példák gyakori energiahatékonysági beruházásokra

 • Világításkorszerűsítés
 • Régi targonca elektromosra cserélése
 • Elektromos járművek beszerzése
 • Nyílászárócsere
 • Gőzrendszerek felújítása
 • Kemencék, kohók korszerűsítése
 • Épületszigetelés
 • Állandó fordulatszámú motorok, frekvenciaváltósra cserélése
 • Sűrített levegős hálózat elosztórendszerének korszerűsítése
 • Hőtermelő berendezések felújítás
 • Hőtermelő és elosztó rendszerek szigetelése
 • Szerelvények hőszigetelése
 • Frekvenciaváltó beépítése
 • Energiamonitoring rendszer kiépítése
 • Hulladékhő hasznosítása-hőcserélő beépítés
 • Napkollektor
 • Szondás, talajvizes, levegős hőszivattyú beépítése
 • Termosztatikus szelep beépítése

Ha Ön a fenti beruházások vagy felújítások bármelyikét tervezi és adókedvezmény igénybevételére készül, akkor érdemes felkeresni minket már a beruházás megkezdése előtt és konzultálni a legoptimálisabb adókedvezményi konstrukció kialakításáról.

Kockázatkezelés

 • Az adó visszaigénylése, kedvezmény formájában való levonása mindig megfelelő szakmai hozzáértést és alaposságot, konzervatív gondolkodási elveket igényel.

 • A szabályozás e formájában még új, adóellenőrzési gyakorlat és tapasztalat még nincs e területen.

 • Az elkövetkező 3 évben a NAV egyszer biztosan ellenőrzi az igénybevétel jogosságát.

 • Minden egyes projekt egyedi elbírálást igényel.

 • Társaságunk az energetikai audit tartalmáért, az energiahatékonyság megállapításáért, valamint az energiahatékonyságot közvetlenül szolgáló kiadási elemek műszaki tartalmi validálásáért teljes körű szakmai garanciát vállal.

 • A társasági adókedvezmény igénybevétele során azonban egyéb, elsősorban az adózás rendjével összefüggő kockázatossági elemeket (pld beruházás, fejlesztés, karbantartás elkülönítése, adójogszabályok helyes értelmezése, egyedi események ügyei, NGM állásfoglalások kérése, stb.) is kezelni szükséges, melyekből bekövetkező hátrányokért szervezetünk csak akkor vállalhat felelősséget, ha a megbízásunk az adószakértői vizsgálatra is kiterjed. Ezeket a kockázatossági elemeket az audit során külön is összefoglaljuk.

 • Szervezetünk megfelelő szakmai felkészültségű és reputációjú nemzetközi adószakértő cégekkel kiegészülve, operatív együttműködésben is vállalja a feladat elvégzését. Ez esetben a társasági adóvisszaigénylést Ön kockázati fedezetet is jelentő biztosítással, teljes biztonságban tudja elvégezni.

Vonatkozó jogszabályok

 • 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
 • 176/2017. (VII. 4.) Korm. rendelet az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének végrehajtási szabályairól
 • 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról
 • 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról

 

A témában további cikkeket olvashat ITT weboldalunkon

Csonka Attila energia auditor, MBA közgazdász, EA-01-28/2016

2020.március

Több mint 100 elégedett ügyfél – Prudens szakértői szolgáltatás – 14.000 MWh energiamegtakarítás!

SZINTISZTA ENERGIA

Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot!