Állásajánlatok
Megvalósíthatósági Tanulmányok készítése

Megvalósíthatósági Tanulmányok
Meghatározása

A megvalósíthatósági tanulmány egy vállalkozás vagy projekt elindítása előtt készített tanulmány, ami objektív és racionális módon feltárja a projekt erősségeit és gyengeségeit, az üzleti környezet jelentette lehetőségeket és veszélyeket, a végrehajtáshoz szükséges erőforrásokat. Leegyszerűsítve a megvalósíthatóság eldöntésének két fő kritériuma a felmerülő ráfordítás és az elérendő hozam. Így tehát egy jól megírt megvalósíthatósági tanulmány felvázolja az üzleti lehetőség vagy projekt történeti hátterét, leírja a terméket vagy szolgáltatást, tartalmaz számviteli kimutatásokat, az üzleti tevékenység és menedzsment részleteit, piackutatást, irányelveket, pénzügyi adatokat, beszámol a jogi követelményektől és az adóügyi kötelezettségekről is. Általában a műszaki fejlesztéseket és a projektek megvalósítását megvalósíthatósági tanulmány alapozza meg.

Szerepe

A megvalósíthatósági tanulmány legfőbb szerepe a döntés-előkészítésben van.

Típusai

Felbontható résztanulmányokra, létezhet például:

Technikai megvalósíthatósági tanulmány
Környezeti-ökológiai hatástanulmány
Projektmarketing tanulmány
Pénzügyi megvalósíthatósági tanulmány
Kockázatokra vonatkozó tanulmány
Fenntarthatósági tanulmány
Földrajzi helyszínre vonatkozó tanulmány.

Pályázatok esetében is kötelező elem a megvalósíthatósági tanulmány, amely a pályázat elkészítésének egyik legfontosabb háttéranyaga.

Koncepciótervek

Idézek a tervező szakirányos tájékoztatóból a koncepciótervről, mert ennél többet nem tudok írni, meg hát nem is érdemes. A lényeg az, hogy minél gyorsabban megértsük a helyszín és a koncepció leglényegesebb elemeit. A hagyományos képzésben részt vevőktől is ugyanezt várjuk. Tehát:

 A koncepcióterv tartalma:


1. Helyszín elemzése
2. Program elemzése
3. Beépítési javaslat 
4. Építészeti vízió


A helyszín elemzése kiterjed a természeti és az épített környezetre, ezek térbeliségére, minőségére, használóira, a közlekedési kapcsolatokra, a hely karakterére. 
A program elemzése tartalmazza a funkcióból adódó méreteket, külső és belső funkcionális és közlekedési kapcsolatokat, a használó személyek és járművek számát, időbeli és térbeli eloszlását. 
A beépítési javaslat egy vagy több változatban kifejtett megoldás, amely rögzíti a tervezett épület tömegét és annak viszonyát a környezethez, valamint a belső funkcionális csoportok elhelyezkedését. 
Az építészeti vízió javaslatot tesz a tervezett beépítés karakterére, vázlatos elképzelést mutat be a homlokzat, a nyílások, az elképzelhető anyagok tekintetében.