Állásajánlatok
EKR – Energiahatékonysági auditok

 Energiahatékonysági kötelezettségi rendszer 

A 2014-2020-as időszakban bevezetett energiahatékonysági programok és intézkedések évente mintegy 3-4 PJ végsőenergia-megtakarítást eredményeztek, így a 2021-től kezdődő időszakban a jelenlegi megtakarítások mintegy duplájára van szükség. Ezért 2021. január 1-jétől egy új szakpolitikai eszköz, az energiahatékonysági irányelv szerinti ún. energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR) bevezetése kezdődött meg, melynek módját és mértékét alapvetően az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (Ehat. tv.) és az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet (Ehat. vhr.) határozza meg. Az EKR-rel kapcsolatos jogszabályokról itt olvashat bővebben. 

Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer lényege, hogy a kötelezetteknek olyan programokat kell bevezetniük és olyan intézkedéseket kell végrehajtaniuk, amelyek a végfelhasználóknál igazolt energiamegtakarítást eredményeznek. A a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a leggyakoribb, sztenderdizálható, energiahatékonyságot javító intézkedésekre az elszámolást és a keletkező energiamegtakarítás megállapítását megkönnyítendő jegyzéket dolgozott ki, de más bizonyítható programok is lehetségesek.

Lényeges, hogy az energiahatékonyságról szóló törvény alapján végfelhasználási energiamegtakarítást kell elérni a végső felhasználók körében, vagyis intézkedés vagy beruházás eredményeként, az energia hatékonyabb felhasználása révén a végsőenergia-igényt kell csökkenteni a végső felhasználók körében. A végsőenergia-fogyasztás fogalmába nem tartozik bele az energiaátalakítási és energetikai ágazat számára szolgáltatott energia.

 Mi az EKR energetikai audit? 

Az EKR energetikai audit az energiahatékonyság-javító intézkedésekből vagy beruházásokból származó, energiamegtakarítási kötelezettségként elszámolni, vagy más kötelezettek számára átruházni kívánt energiamegtakarításokat számszerűsítő és hitelesítő eljárás, azaz az elért energiamegtakarítás igazolása. Hitelesítésre MEKH által névjegyzékbe vett energetikai auditáló szervezet jogosult.

Hitelesítés nélküli energiamegtakarítás a MEKH-hez nem jelenthető be és a MEKH részéről nem számolható el energiamegtakarítási kötelezettség teljesítéseként.

SolverEnergy Kft energia auditor szervezet MEKH névjegyzéki jelölése: EASZ-97/2019

Kérje szakértő segítségünket energetikai auditálásban!

Minden, amit érdemes tudni EKR kötelezettségről, ebben a cikkünkben vagy a GY.I.K rovatunkban részletesen megtalál.

Hogy történik energiamegtakarítás megállapítása?

Az energiamegtakarítás származhat

A) A kötelezettek az energiahatékonyság-javító intézkedéseiből (beruházások, felújítások, fejlesztések, standardizált energiahatékonyságot javító intézkedések eredményei)
B) Kötelezett félnek nem minősülő szervezetek (Végfelhasználók) egyes energiahatékonyság-javító intézkedésekből (beruházások, felújítások, fejlesztések, standardizált energiahatékonyságot javító intézkedések eredményei).

A Kötelezett az elért megtakarítást - amely a hitelesítést követően korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű joggá alakul - mint vagyonelemet megvásárolhatja és ezzel is teljesítheti kötelezettségét. Ez a korlátozás csupán annyit jelent, hogy a vagyonelem szerzője kizárólag kötelezett lehet, az értékesítő viszont lehet kötelezett és harmadik személy is.

Ezen intézkedések eredményeképpen elért végsőenergia megtakarítást elméleti vagy empírikus (pld mért) módon, részletes számításokkal alátámasztva igazolni kell. Ezen számítást és bizonyítást végzi el a MEKH által névjegyzékbe vett energetikai auditáló szervezet.

Hogy történik az energiamegtakarítás hitelesítése?

Az energiahatékonyság-javító intézkedésekből vagy beruházásokból származó, energiamegtakarítási kötelezettségként elszámolni, vagy más kötelezettek számára átruházni kívánt energiamegtakarításokat a MEKH által névjegyzékbe vett energetikai auditáló szervezet hitelesíti. Hitelesítés nélküli energiamegtakarítás a Hivatalhoz nem jelenthető be és a Hivatal részéről nem számolható el energiamegtakarítási kötelezettség teljesítéseként.

SolverEnergy Kft energia auditor szervezet MEKH névjegyzéki jelölése: EASZ-97/2019

Kérje szakértő segítségünket energetikai auditálásban!

A hitelesítést ellátó energetikai auditáló szervezet felel, hogy a kötelezett fél az energiamegtakarítás megállapítása során megfelelően vette-e figyelembe az átváltási tényezőket, számítási módszereket és elveket, és hitelesítésével igazolja a beruházást vagy az intézkedést megvalósító személy addicionálisnak minősülő hozzájárulását, valamint az energiamegtakarítás mértékét a tárgyévre és az azt követő évekre egyaránt. Mit tartalmaz az energetikai audit?

Az energiamegtakarítás megállapítása céljából készített energetikai auditnak tartalmaznia kell:

 1. az energiahatékonysági beruházás, felújítás vagy intézkedés végrehajtását megelőző műszaki állapot és az azt jellemző energiahatékonysági mutatók ismertetését,
 2. az energiahatékonyság-javító intézkedés vagy beruházás részletes ismertetését,
 3. épületszerkezetek esetében a rétegterv, a beépített anyagok termékjellemzőinek és vastagságának, valamint a lényeges műszaki megoldások részletes ismertetését,
 4. gép, berendezés beszerzése vagy cseréje esetében a gép, berendezés megnevezését, típusát, teljesítményjellemzőjét, a várható üzemeltetési időszakot és élettartamot,
 5. az építési-szerelési munka leírását, anyagjellemzőit, méretét vagy mennyiségét és a vonatkozó jogszabály, nemzeti szabvány vagy a szakma szabályai szerint az elért energiamegtakarítás számítását,
 6. a beépített új berendezésre vonatkozó, az EU vagy Magyarországon elfogadott vagy hatályos követelmény feltüntetését vagy ilyen követelmény hiányának egyértelmű megállapítását,
 7. a megvalósított intézkedésre vonatkozó jogszabályi és szabványkörnyezet definiálását, amelynek figyelembevételével az elért energiamegtakarítás számítható,
 8. az energiamegtakarítás kiszámítási módszerének részletes ismertetését az energiahatékonysági irányelv értelmében előírt energiamegtakarítási kötelezettségek átültetéséről szóló, 2019. szeptember 25-i (EU) 2019/1658 bizottsági ajánlás figyelembevételével.

A kötelezett félnek gondoskodnia kell a saját maga által megvalósított, vagy számára átruházott energiahatékonyság-javító intézkedéssel kapcsolatos dokumentációnak a második kötelezettségi időszak végéig, de legalább az intézkedés vagy beruházás megvalósulásától számított 5 évig történő megőrzéséről.

Mi az energetikai audit menete?

Az energiamegtakarítás kiszámítási módszerét, az energetikai audit lefolytatását a nagyvállalati energetikai auditálásban szerzett jelentős tapasztalataink, valamint az energiahatékonysági irányelv értelmében előírt energiamegtakarítási kötelezettségek átültetéséről szóló, 2019. szeptember 25 -i (EU) 2019/1658 bizottsági ajánlás figyelembevételével dolgoztuk ki. A részletes tematikát a szerződéskötési folyamat során ismertetjük.

Az auditálási folyamat legfőbb elemei

 • Előzetes információgyűjtés
 • Helyszíni tevékenységek
 • Elemzési munka
 • Mérés, Validáció

Mi az energetikai audit ára?

SolverEnergy Kft energia auditor szervezet MEKH névjegyzéki jelölése: EASZ-97/2019

Kérje egyedi ajánlatunkat!

 

Egyéb auditálási tevékenységeink

Partnereink számára számos energetikai audit szolgáltatást kínálunk, többek között:

Az energetikai auditálásról, Az EKR kötelezettség teljesíthetőségéről illetve az EKR Kötelezettség részletszabályairól további cikkeket olvashat weblapunkon

Több mint 100 elégedett ügyfél – Prudens szakértői szolgáltatás – 105 millió kWh igazolt energiamegtakarítás!

SZINTISZTA ENERGIA