Állásajánlatok
Szakreferensi szolgáltatások nagyfogyasztóknak

Az energetikai szakreferens feladata az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták meghonosításának elősegítése az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet működésében és döntéshozatalában.

Ki köteles energetikai szakreferensi szolgáltatás igénybevételére?

Az energetikai szakreferens igénybevételére az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 1. § 16. pontja szerinti gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves végsőenergia-felhasználásának átlaga meghaladja a

 • 400 000 kWh villamos energiát, vagy

 • 100 000 m3 földgázt, vagy

 • 3 400 GJ hőmennyiséget.

Az Ehat. vhr. új 7/A. § (1) bekezdésében meghatározott fogyasztási átlagokat vagylagos feltételekként kell figyelembe venni, azaz ha a gazdálkodó szervezet végsőenergia-felhasználásának átlagértéke meghaladja az Ehat. vhr. 7/A. § (1) bekezdésében meghatározott bármely fogyasztási mennyiséget, akkor köteles energetikai szakreferens igénybevételére.

Ki lehet energetikai szakreferens?

Energetikai szakreferens természetes személy vagy gazdálkodó szervezet lehet. Az energetikai szakreferens a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (továbbiakban Hivatal) engedélye alapján láthat el energetikai szakreferensi tevékenységet. Az engedély határozatlan időre szól.

Mely jogszabályok határozzák meg a szekreferensi tevékenységet?

 • Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény

 • Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet

 • 1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről

 • 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről

 • 16/2018. (XII. 21.) MEKH rendelet az energetikai auditálási és energetikai szakreferensi tevékenység folytatásával összefüggő díjakról

 • 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról

Milyen feladatai vannak az energetikai szakreferensnek?

Az energetikai szakreferens feladata az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták meghonosításának elősegítése az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet működésében és döntéshozatalában. Ennek keretében:

 1. figyelemmel kíséri a vállalkozás energiafelhasználásának változásait, valamint az energiahatékonysági intézkedések megvalósítását,

 2. közreműködik az Ehat. tv. 22/C. § szerinti jelentés elkészítésében, és az adatszolgáltatást a gazdálkodó szervezet nevében benyújtja a Hivatalhoz (ld.: 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet 3. § (2) bekezdés),

 3. részt vesz a vállalkozás alkalmazottai energiahatékonysági szemléletének kialakításában,

 4. szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében,

 5. javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energia-hatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban,

 6. gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról,

 7. az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára havi jelentést készít tevékenységéről, az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében,

 8. összefoglaló éves jelentést készít az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz,

 9. ellátja az energiabeszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.

Melyek a legfontosabb jelentési kötelezettségek?

Szolgáltatás bejelentése

A jogszabály előírása alapján az igénybevételt követő 30 napon belül a szakreferens köteles bejelenteni a Hivatal számára az energetikai szakreferensi szolgáltatás létrejöttét, illetve minden ezzel kapcsolatos változást. A bejelentés a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által közzétett MEKH_ESZAKREF elnevezésű ÁNYK-s nyomtatványnak az elektronikus ügyintézés szabályai szerint történő beküldésével történik.

Havi riportok

A havi riportok  nagyvállalat és nagyvállalatnak nem minősülő, energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet havi energiafelhasználási alapadatait rögzítik, legfőbb célja a további részletező elemzésekhez nyújtott alapadat-szolgáltatás, valamint a törvényi kötelezettségeknek való megfelelés.

Éves beszámoló

Tárgyévet követő év június 30-áig a nagyvállalat és nagyvállalatnak nem minősülő, energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet a MEKH_ENHAT_VALLALAT adatlap benyújtásával köteles teljesíteni a továbbiakban: Hivatal felé az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény szerinti éves energiafelhasználási adatszolgáltatási kötelezettségét, valamint mindezen adatokat weboldalán is köteles megjeleníteni. 

Az Ehat. vhr. 7/A. § (2) bekezdés e) pontja alapján a szakreferensnek a tárgyévet követő év május 15-ig – függetlenül attól, hogy az érintett gazdálkodó szervezet rendelkezik-e honlappal vagy sem – el kell készítenie a gazdálkodó szervezet számára a havi jelentéseken alapuló éves jelentést. A gazdálkodó szervezet mindaddig, amíg nem rendelkezik a közzétételre alkalmas honlappal, addig is köteles biztosítani az éves jelentései megismerhetőségét (pl. ügyfélforgalom számára nyitvaálló helyiségben kifüggesztéssel, ügyfelek részéről történő megkeresés esetén a jelentés átadása stb.).

Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodó szervezet energetikai szakreferens igénybevételére köteles, az adatszolgáltatást a szakreferens köteles benyújtani a szervezet nevében.

Ha szükségük van szakreferensi szolgáltatásra vagy további kérdéseik lennének keressenek minket bizalommal és Lépjen velünk kapcsolatba. 

 

SolverEnergy Kft energia auditor szervezet MEKH névjegyzéki jelölése: EASZ-97/2019

Kérje egyedi ajánlatunkat!

Több mint 100 elégedett ügyfél – Prudens szakértői szolgáltatás – 105 millió kWh igazolt energiamegtakarítás!

SZINTISZTA ENERGIA