Állásajánlatok
Nagyvállalati energia audit
Nagyvállalati energia audit

Az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv alapján minden EU tagállamban – így Magyarországon is a nagyvállalatok – tevékenységeik energetikai jellemzőinek megismerése céljából – kötelesek négyévente energetikai auditálást végeztetni.

Az EU irányelv alapjain létrejött 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról előírja, hogy 2015 decemberétől minden hazánkban működő nagyvállalat köteles négyévente energetikai auditálást végeztetni.

A nagyvállalati energetikai audit célja a versenyképesség előmozdítása, az energiahatékonyság, az energiatudatosabb irányítás megteremtésével, az energiafogyasztás csökkentésével.

Mit tartalmaz a nagyvállalati energetikai audit?

Egy részletes energiaaudit, más néven átfogó nagyvállalati energetikai audit végeredményét tekintve az elmúlt három év energetikai adataira épülő számításokkal mérnöki ajánlásokat és konkrét energiahatékonysági fejlesztési projektjavaslatokat tartalmaz.

A részletes ajánlás tartalmazza továbbá az energiafogyasztás és az energiaköltségek csökkentésének lehetőségeit, rámutatva a jelenlegi energiaveszteséget okozó építményszerkezetekre, vállalati folyamatokra és berendezésekre, esetleg avult szállítási szokásokra, eszközökre.

Az energiaaudit elemzi és számszerűsíti az üzem egyes alrendszereinek energiaelosztását, átalakítását, fogyasztását, és összehasonlítja azt a célenergia-felhasználás tervezett adataival. Az egységnyi energiafelhasználás célértéke az egységnyi termékre jutó optimális energiafogyasztás.

A kidolgozott mérnöki fejlesztési ajánlás három szintű cselekvési programokra osztható

  • Rövid távú fejlesztési javaslatok: A rövid távú programok nem igényelnek jelentősebb tőkebefektetést, elsősorban karbantartással, üzemeltetési módszerek változtatásával elérhető, konkrét beavatkozási lehetőségek.
  • A középtávú fejlesztési programok kisebb tőkeösszegű, általában 6-8 év alatt megtérülő, kellően részletes gazdaságossági számításokra épülő energiahatékonysági fejlesztési projektjavaslatok, megfelelő priorizációval bemutatva. Típusai lehetnek valamely épületrész héjszerkezetének, gépészeti és világítás-technikai berendezéseinek korszerűsítésére, a tevékenység fő- és segédtechnológiai berendezéseinek cseréjére, a korszerűtlen szállítási módok és eszközök cseréjére tett javaslatok vagy összetetteb gyártástechnológiai váltást okozó átalakítások.
  • A hosszú távú cselekvési tervek már jóval nagyobb tőkebefektetést igénylő beruházások, ahol jóval hosszabb megtérülési idővel vagy a szervezet szokásos pénzügyi gyakorlatához képest igen jelentős tőkeinvesztícióval kalkulálhatunk. A hosszú távú cselekvési tervek célja az átfogó vállalati energiahatékonyság elérése a legújabb energiatakarékos technikák és innovációk révén. Egyes esetekben ezek a fejlesztések csak támogatási keretprogramok segítségével valósíthatók meg.

Az ilyen vizsgálatok időtartama általában 3-12 hét.

Mely cégeknek kötelező a nagyvállalati energetikai auditálás?

Minden nagyvállalat számára kötelező, azaz aki 2004. évi XXXIV. törvény (a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról) szerint nem minősül kis-és középvállalkozásnak.

Nagyvállalatnak minősül az a vállalat is, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése akár külön akár együttesen meghaladja a 25%-ot.

Az alábbi táblázat a vizsgálandó paraméterek alapján a minősítés lehetséges változatait foglalja össze:

Vizsgálandó kritériumok Lehetséges változatok
 Foglalkoztatotti létszám < 250 fő < 250 fő < 250 fő ≥ 250 fő ≥ 250 fő ≥ 250 fő < 250 fő ≥ 250 fő
 Éves nettó árbevétel ≤ 50 M€ > 50 M€ ≤ 50 M€ < 50 M€ ≤ 50 M€ > 50 M€ > 50 M€ > 50 M€
 Mérlegfőösszeg ≤ 43 M€ ≤ 43 M€ > 43 M€ ≤ 43 M€ > 43 M€ ≤ 43 M€ > 43 M€ > 43 M€
  KKV Nagyvállalat

Kik mentesülhetnek a kötelezettség alól?

Azok a nagyvállalatok, akik ISO 50001 szabványú energiagazdálkodási rendszerrel rendelkeznek, mentesülnek a kötelezettség alól.

A vállalkozáscsoport azon tagjának, amely önmagában kis- és középvállalkozásnak minősülne és az auditálás évét megelőző 3 évben az átlagos éves összes energiafogyasztása nem éri el a 3 GWh-t, nem kell energetikai auditálást lefolytatnia vagy a (2) bekezdés szerinti energiagazdálkodási rendszert működtetnie.

Nem kell külön energetikai auditálást lefolytatnia annak a nagyvállalatnak, amely egy vállalkozáscsoport tagja és a vállalkozáscsoport egészére vagy egy részére vonatkozó energetikai audit ezen nagyvállalatra is kiterjed.

Ki végezhet nagyvállalati energetikai auditot?

Energetikai auditor és energetikai auditáló szervezet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal engedélye alapján láthat el energetikai auditálási tevékenységet. Az engedély határozatlan időre szól. Energetikai auditálási tevékenységet az a gazdálkodó szervezet folytathat, amely az energetikai auditori névjegyzékben szereplő energetikai auditorral munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy társasági jogi jogviszonyban áll.

A SolverEnergy Kft 1992-ben alakult társaság, 2015. év óta rendszeresen végez különféle energetikai szakértői és fejlesztési tevékenységet.

  • Energia auditori szervezeti jelölése EASZ-97/2019.
  • Felelős vezető auditor: Csonka Attila Gusztáv, (MEKH: EA-01-28/2016)

Mit kínálunk Önnek?

Vállaljuk a jogszabályi előírások szerinti, valamint egyedi igényekre épített nagyvállalati energetikai audit elvégzését és a részletes, megalapozó számítás elkészítését. Szakértői csapatunkat a megrendelő profilja szerint állítjuk össze, ajánlásaink energiaközgazdászok által is ellenőrzött gazdaságossági elemzésekre épül.

Célunk, hogy elsősorban olyan, megvalósítható gyakorlati cselekvési ajánlásokat készítsünk Megbízóinknak, amelyek erőforrásaikat nem terheli túl, végrehajtásuk indoka bizonyított, így az energetikai audit egyértelmű hozamot és nem csupán ráfordítást eredményez.

További szakmai részletekért forduljon munkatársainkhoz!

SolverEnergy Kft energia auditor szervezet MEKH névjegyzéki jelölése: EASZ-97/2019

Kérje egyedi ajánlatunkat!

Több mint 100 elégedett ügyfél – Prudens szakértői szolgáltatás – 105 millió kWh igazolt energiamegtakarítás!

SZINTISZTA ENERGIA

Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot!