Állásajánlatok
Nagyvállalati teljeskörű energiahatékonysági audit

Teljes körű energiahatékonysági audit

Nagyvállalatok részére

A hatékonysági felülvizsgálatok, más néven részletes veszteségfeltáró vizsgálatok célja elsősorban az, hogy kidolgozza:

  • azoktól mekkora energia- és költségmegtakarítás várható és
  • milyen beruházásokra lesz szükség,
  • ezeknek mi a várható hatása és megtérülése.

A Solverenergy energiairányítási szakembereiből és energia auditoraiból álló team testre szabott mérnöki szolgáltatással áll az ipari felhasználók rendelkezésére, hogy az egész vállalatra, létesítményre kiterjedő,holisztikus megközelítésű energia megtakarítási programcsomagot dolgozzon ki.

 

Segítjük ügyfeleinket az

  • energia-hatékonyság maximalizálása érdekében tett erőfeszítéseikben,
  • az energia költségek kontrollálásában,
  • fokozva ezzel a vállalati jövedelmezőséget és hatékonyságot.

Attól függően, hogy milyen szintű energetikai ellenőrzés szükséges, a teljes körű energia-hatékonysági audit

Kördiagram

  • meghatározza, hogy egy létesítményben hol és hogyan hasznosul a bevitt energia, melyek a veszteségpontok,
  • meghatározza a potenciális lehetőségeket, amelyekkel pénzt takaríthatunk meg,
  • beruházási prioritást állapít meg (NPV és IRR alapján) a felülről korlátos energia-takarékossági projektek között,
  • társadalmi felelősségvállalásunk részeként meghatározza mekkora a jelenlegi és a fejlesztés révén elért új rendszer levegőszennyezése, a légszennyezés várható javulását.

 

Energia-hatékonysági audit szakértői vizsgálatunkat az alábbi struktúrában végezzük el.

A Megbízó vállalat energetikusával, technikai személyzettel átvizsgáljuk a főbb energiafolyamatokat
Energia-folyamatokat értelmezzük (létesítmény bejárás, főbb energia felhasználók fogyasztásai, egyéb műszaki felülvizsgálatok)

 

Felmérjük:

a főbb energia átalakítókat (kazántelepek, kompresszorok, hűtők, tárolók),
az elosztókat (gőz és sűrített levegő hálózatok, villamos erőátvitel, forró víz hálózat)
felhasználókat (motorok, világítás, helyiségfűtés, technológiai fűtés, stb.)

 

Elemezzük:

a főbb felhasználókat (számított felhasználás évszakos szezonalitás figyelembe vételével)
összetett felhasználók energetikai szétbontása,
energiaáramlás becslése,
alapmérések elvégzése, következetlenségek vizsgálata

 

Elkészítjük:

Elkészítjük a vállalat vagy létesítmény részletes energia folyamatábráját (Shanker diagram)
Meghatározzuk az összes hatékony energia programot, ezzel elkészítjük az intézkedések tételes jegyzékét, összevetve a már megkezdett intézkedésekkel.
Vizsgáljuk e programok egymásra hatását, a programköltségeket és megtérüléseket azok teljes élettartamára vetítve, elkészítjük azok optimális megvalósítási sorrendjét.
Ajánlásokat teszünk a finanszírozásra lehetséges fejlesztési források ismertetésével.

Lépjen kapcsolatba velünk!

solverenergy@solvergroup.hu

 

  e-mail:   info@solverenergy.hu
  telefon:  36 1 2200 661