Állásajánlatok
Almérő rendszerek telepítésének követelményei
Almérő rendszerek telepítésének követelményei

Az általunk forgalmazott Panoramic Power mérőműszerekkel a törvényi előírások teljes körűen teljesíthetők, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre felvilágosítással és felméréssel az elmérés kiépítés szükségességének megállapításában és a mérőműszer kiválasztásában.

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 21/B. § b) pontja és a MEKH elnökének 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelete alapján az energetikai szakreferens alkalmazására kötelezett gazdálkodó szervezetek nagyobb teljesítményigényű villamos fogyasztóik energiafelhasználását egyedi almérő rendszerekkel kötelesek monitorozni. A MEKH a szakmai visszajelzésekre és COVID-19 járványra tekintettel 2020. július 1-jén enyhített a kötelező almérők telepítésének kötelezettségén, 6/2020. (VI. 29.) módosító rendeletében többek között 1 évvel meghosszabbította a teljesítési határidőket.

1.§ / Kiterjesztés – Kire vonatkozik a Rendelet?

E rendelet hatálya az energetikai szakreferens alkalmazására kötelezett gazdálkodó szervezetekre terjed ki.

2. § / Mérőberendezésekkel kapcsolatos követelmények

 • Legfeljebb 3%-os hibahatárértéken belüli (B pontossági osztály),
 • legalább negyedóránkénti mérésre,
 • a mérési adatok tárolására és továbbítására alkalmas fogyasztásmérő, amely
  • az elszámolási mérő által mért villamosenergia-fogyasztás megosztására vagy
  • egyes villamosenergia-fogyasztó készülékek villamosenergia-fogyasztásának elkülönült mérésére szolgál

3.§ / Telepítési követelmények jelenleg hatályos táblázata

Almérő rendszerek
MEGNEVEZÉS Hatályba lépés 2022. január 1-től 2023. január 1-től
Önálló villamos berendezések (különösen a kompresszorok, motorok, szivattyúk, egyéb hajtások és technológiai berendezések). 2020. július 1. 100 kW felett 50 kW felett
Elektromos teljesítményű hőtermelő és klímaberendezések 2020. júlus 1. 140 kW felett 70 kW felett

Technológiai sor: Egy betáplálási ponton keresztül megtáplált és technológiai sorba állított berendezések

(különösen: gép, gépsor, gyártósor, üzemcsarnok, illetve épület) betáplálási pontjaira, mely érték számításánál a már almérővel mért berendezések figyelmen kívül hagyhatók

2022. január 1. 200 kW felett 100 kW felett
Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás adókedvezményének igénybevétele esetén (TAO) 2020. január 24. nincs korlát

Kivételt képeznek azok a berendezések, amelyek üzemideje a tárgyévet megelőző három év átlagában „τ” üzemóra/év értéket nem haladja meg.

Az üzemidő számításakor a meleg tartalék nem jelent kivételt

2020. július 1. τ ≥2000 h/év τ ≥1000 h/év
Kivételt képeznek a számítással pontosan meghatározható fogyasztású berendezések 2020. július 1.    

Például

 • Kültéri világítás (időkapcsolóval vagy alkonykapcsolóval ellátott)
 • Szivattyú (frekvenciaváltó nélküli, fix üzemidő)
 • Kompresszor (állandó fordulatú, fix üzemidő vagy üzemidő-számláló, vagy üresjárati üzemidő is mérve van és ismert az üresjárati teljesítmény)
 • Légkezelők (szabályozatlan, ismert üzemidővel)
 • Ventilátorok (állandó fordulatú, fix üzemidő)

Bármilyen ismert teljesítményű berendezés ismert üzemidővel, ha az ismert teljesítményszinttől eltérő szinten nem tud üzemelni

     


A főmérő (vagyis az elszámolási mérő) – a rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén – almérőként alkalmazható! (lásd 2.§)

4.§ / Hogy értelmezendő a Rendelet a TAO kedvezmény igénybevétele esetén?

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás adókedvezményének igénybevétele esetén az energetikai szakreferens alkalmazására kötelezett gazdálkodó szervezet köteles almérőt felszerelni a beruházással vagy felújítással érintett villamosenergia-felhasználási ponton, ha a beruházással vagy felújítással elért villamosenergiamegtakarítás mértéke a beépített teljesítmény és az üzemidő alapján számítással nem határozható meg. A kötelezettség teljesítménytől független.

Egyéb információk

 • A Rendelet jelenleg csak a váltóáramú hatásos villamosenergia-fogyasztáshoz kapcsolódóan ír elő almérő telepítési kötelezettséget. Nem kötelező almérő telepítése azokra a fogyasztási pontokra, ahol egyenáramú villamosenergia felhasználása történik. (pld egyenáramú targonca töltőhelyek)
 • A Rendelet nem tartalmaz előírást az almérők által mért adatok mennyiségére és tárolási idejére vonatkozóan.
 • A Rendelet előírásai alapján vagy az almérőnek kell alkalmasnak lennie az adattárolásra, vagy a mért adatokat továbbítania kell egy adatgyűjtő rendszerbe, azaz a leolvasás és Excelben gyűjtés nem megfelelő.
 • A Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az almérő váltóáramú hatásos villamos energia mérésére szolgáló fogyasztásmérő, így nem a pillanatnyi fogyasztást, hanem a két adatrögzítési időpont között eltelt idő során elfogyasztott energia mennyiségének megmérését kell megoldanunk.
 • A Rendelet 3. § (2) bekezdésében hivatkozott betáplálási pont azt a külön áramköri védelemmel biztosított pontot jelenti. Amennyiben az egyidejű teljesítmény valamely okból – így például dokumentáció hiányában – nem állapítható meg, a betáplálási pont túláram védelme által biztosított teljesítmény vizsgálata alapján dönthető el az almérő telepítési kötelezettség.
 • A beépített legnagyobb egyidejű teljesítményigény az azonos időben bekapcsolt fogyasztói berendezések legnagyobb együttes felvett teljesítményét jelenti névleges teljesítményük figyelembevételével.
 • A Rendelet 2. § és 3. §-a szerint almérővel csak villamosenergia-felhasználást szükséges mérni, a termelést nem.
 • Bérbeadás során a mérés nélkül továbbadott energia a továbbadó fogyasztásának számít (22/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 7/A. § (1a) bekezdés).
 • Az almérő felszerelésére kötelezett gazdálkodó szervezetnek a mérési adatokat hozzáférhetővé kell tenni az általa alkalmazott energetikai szakreferensnek vagy energetikai szakreferens szervezetnek. Az adatszolgáltatást a szakreferensnek először a 2020. évről szóló éves jelentésében kell teljesíteni 2021. június 30-ig, ezt követően minden éves beszámolóban.

Mennyibe kerül ez nekem?

Az Ön vállalatánál szükséges almérő rendszerekre kérje egyedi ajánlatunkat!

SZÍNTISZTA ENERGIA

Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot!