Állásajánlatok
Az energetikai szakreferensi tevékenységről
Az energetikai szakreferensi tevékenységről

Az energiahatékonyságról szóló törvény 2016. december 21-ei módosítása alapján meghatározott energiafogyasztású vállalkozásoknak legalább egy, munka- és társasági jogilag független energetikai szakreferenst kell igénybe venniük. A szakreferensi szolgáltatással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók az alábbiakban olvashatók.

 

Energetikai szakreferensi szolgáltatási tevékenységet természetes személy és gazdálkodó szervezet egyaránt elláthat. A tevékenységnek vannak kizárólag természetes személyhez, illetve természetes és jogi személyhez egyaránt köthető feltételei. A gazdálkodó szervezet energetikai szakreferensnek kizárólag akkor minősülhet, ha vele az energetikai szakreferensi tevékenység végzésére jogosult természetes személy munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy társasági jogi jogviszonyban áll.

 

A tevékenység ellátásához a jogszabályok általános feltételeket írnak elő a természetes személy szakmai képzettségére és igazolt szakmai gyakorlatára vonatkozóan. Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ehat.tv.) az energetikai szakreferensi szolgáltatási tevékenység végzéséhez a természetes személy számára – szakmai képzettségére és igazolt szakmai gyakorlatra vonatkozóan – a következő feltételeket határozza meg:

 1. Rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel, tehát az energetikai szakreferens az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet (Ehat.vhr.) 12. melléklet „A” oszlopban meghatározott alap- vagy mesterfokú szakképzettséggel vagy azzal egyenértékű képesítéssel rendelkező személy lehet. Így elfogadható a mesterképzésben/osztatlan képzésben szerzett:
 • okleveles energetikai mérnök,
 • okleveles gépészmérnök,
 • okleveles villamosmérnök,
 • okleveles építész,
 • okleveles építészmérnök,
 • okleveles szerkezet-építőmérnök,
 • okleveles létesítménymérnök (épületenergetika szakirány),
 • okleveles épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök,
 • okleveles kohómérnök (energiagazdálkodási szakriány),
 • okleveles geotechnikai mérnök,
 • okleveles mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök,
 • vagy az előzőekkel egyenértékű szakképzettség;

Továbbá elfogadható az alapképzésben szerzett

 • energetikai mérnök
 • gépészmérnök
 • villamosmérnök
 • építészmérnök
 • építőmérnök, vagy 
 • az előzőekkel egyenértékű szakképzettség,

2)  Rendelkezik legalább 3 év, energetikai területen szerzett mérnöki szakmai gyakorlattal;

3) Az Ehat tv. 39. § szerinti szakmai vizsgát teljesítette. 
Szakmai gyakorlati időként elismerhető az energia-gazdálkodással vagy energia-termeléssel kapcsolatos munkajogviszony, közszolgálati, kormányzati szolgálati vagy állami szolgálati jogviszony közép- és felsőoktatásban folytatott oktatói tevékenység, tervezői, tanácsadói vagy szakértői tevékenység. A gyakorlati idő igazolására az Ehat. vhr.-ben meghatározott előírások irányadók, amely szerint a szakmai gyakorlat igazolásaként a tevékenység igazolására kiállított közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat fogadható el (munkáltatói igazolás, munkavégzésre irányuló szerződés, megbízási szerződés vagy megbízó szervezet általi igazolás), amely tartalmazza a gyakorlat időtartamát, a folytatott tevékenység leírását.

Hangsúlyozandó, hogy az Ehat. tv. átmeneti rendelkezései szerint a szakmai vizsgát első alkalommal 2017. június 30-ig kell teljesíteni.

Az energetikai szakreferens számára Ehat. tv. 28. § (3) bekezdése éves továbbképzési kötelezettséget is meghatároz, továbbá ötévente szakmai megújító vizsgát kell tenni. Ezen kötelezettségek teljesítési határideje első alkalommal 2017. július 1-jétől állnak fenn.

A szakmai vizsga és a megújító szakmai vizsga, továbbá a szakmai továbbképzések megszervezésére kizárólag az Ehat tv. 37-39. §-aiban meghatározott közreműködő szervezetek jogosultak. A közreműködő szervezetek névjegyzéke a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal energiahatékonysági honlapján elérhető, az Energetikai audit rovatban.

A vizsgákat megelőző felkészítő tanfolyamok szervezéséről a közreműködő szervezetek gondoskodnak, amelyeken a részvétel nem kötelező.

Az energetikai szakreferensekre vonatkozó részletes szabályokat az Ehat. tv. 21/B. §-a, továbbá az Ehat. vhr. 7/A.§ és a 7/B.§-ai tartalmazzák.

Az energetikai szakreferens igénybevételéről a kötelezett gazdálkodó szervezeteknek 30 napon belül tájékoztatniuk kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt, amelyet a MEKH_ESZAKREF nyomtatvány útján tehetnek meg.

Forrás: www.mekh.hu

 

Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot!