Állásajánlatok
Változások a nem lakossági egyetemes energiaszolgáltatásban
Változások a nem lakossági egyetemes energiaszolgáltatásban

2022. augusztus 1-től megváltozik az egyetemes földgáz- és villamosenergia-szolgáltatás igénybevételére jogosult ügyfelek köre. A változások miatt a lakosság és a mikrovállalkozások kivételével a továbbiakban az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználóknak 2022. július 1-jéig nyilatkozniuk kell státuszukról.

A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet módosította az egyetemes szolgáltatás igénybevételére jogosultak körét, azonban a változtatás nem érinti a jelenlegi lakossági ügyfeleinket. A jelenlegi lakossági ügyfeleink a villamosenergia- és földgázszolgáltatást továbbra is a rezsicsökkentett áron vehetik igénybe, a rendelettel kapcsolatosan további teendőjük nincs.

A lakossági felhasználók köre azonban kibővül és 2022. augusztus 1-jétől az önkormányzati és állami bérlakásban, valamint szállóférőhelyen élők felhasználási helyei ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat és az állami bérlakás, valamint a szállóférőhely üzemeltetője lakossági fogyasztónak minősül. Annak érdekében, hogy az újonnan lakossági ügyfélnek minősülők a kedvezményes díjazást igénybe tudják venni, nyilatkozniuk kell.

A Kormány döntése értelmében az idei év végéig működőképességük megőrzése érdekében a mikrovállalkozások továbbra is rezsicsökkentett, azaz a nem lakossági egyetemes szolgáltatás árképzésnek megfelelő áron jogosultak villamos energiát és földgázt vételezni a kormányrendeletben meghatározott 4.606 kWh éves összesített villamosenergia-fogyasztás és 1489 m3 éves összesített gázfogyasztás erejéig. Az ezen mennyiségeket meghaladó fogyasztás elszámolása azonban már az egyetemes szolgáltatáson belül biztosított piaci áron történik.

MVM kéri ügyfeleit, hogy akik a Korm. rendelet alapján 2022. augusztus 1-jélől nem jogosultak egyetemes szolgáltatásra, 2022. július 1-jéig saját érdekükben nyilatkozni kötelesek az MVM Next felé az érintett felhasználási helyeik megjelölésével annak érdekében, hogy végső menedékes jogintézmény keretében folytatólagos maradhasson számukra az energiaszolgáltatás.

Amennyiben a kormányrendelet alapján az egyetemes szolgáltatásra már nem jogosult ügyfél nem tesz nyilatkozatot, úgy az MVM Next többé nem köteles az érintett energiaellátását biztosítani, valamint mindezen felül a kormányrendeletben foglalt jogkövetkezményekkel is számolniuk kell. Ezért az MVM Next kéri ezen ügyfeleit, hogy saját érdekükben minél előbb, de legkésőbb július 1-jéig e-mailben juttassák el felé a teljes körűen kitöltött nyilatkozatukat.

Részletes tájékoztató és a kitöltendő nyilatkozat megtalálható az MVM weboldalán

A változásokkal kapcsolatos tájékoztatás elérhető az MVM telefonos ügyfélszolgálatán, nyitvatartási időben a megszokott telefonszámokon, valamint a kizárólag ezen ügyek intézésére a 06-1-237-7737 számon hétköznap 8-17 óra, hétvégén 8-12 óra között.

Ki jogosult egyetemes villamosenergia-szolgáltatásra?

2022. augusztus 1-től 2022. december 31. napjáig egyetemes szolgáltatásra jogosult kizárólag:

1. a lakossági fogyasztó, azaz

aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol villamos energiát, és az így igénybe vett villamos energiával nem folytat jövedelemszerző tevékenységet, a társasházak, a lakásszövetkezetek, amennyiben a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, és az így igénybe vett villamos energiával nem folytatnak jövedelemszerző tevékenységet, a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek, azok belső egyházi jogi személyei vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén.

ÚJ! a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet értelmében az önkormányzati és állami bérlakásban, valamint szállóférőhelyen élők felhasználási helyei ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat és az állami bérlakás, valamint a szállóférőhely üzemeltetője,

2. az a nem lakossági fogyasztó, azaz aki esetében az alábbi feltétlek együttesen teljesülnek

 • kisfeszültségen vételez (KIF)
 • összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3*63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználónak minősül,
 • ÚJ! a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikrovállalkozás,
 • ÚJ! 2022. június 18-án egyetemes szolgáltatótól vásárolta a villamos energiát.

A jogosultságot külön nem szükséges igazolni, de az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult a jogosultságot alátámasztó iratot a felhasználótól bekérni és ellenőrizni.Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot ellenőrizni, és az ezt alátámasztó iratot a felhasználótól bekérni.

Amennyiben az egyetemes szolgáltató a jogosultságot alátámasztó irat alapján megállapítja, hogy a felhasználó egyetemes szolgáltatás igénybevételére nem jogosult, a 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszak alatt felhasznált villamos energiát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron számolja el.

Azaz lefordítva: igen tetemes bírságra számíthat.

Ki jogosult egyetemes földgázszolgáltatásra?

2022. augusztus 1-től 2022. december 31. napjáig egyetemes szolgáltatásra jogosult kizárólag:

a)    a lakossági felhasználó, azaz

 • aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt, és az így igénybe vett földgázzal nem folytat jövedelemszerző tevékenységet, a társasházak, a lakásszövetkezetek, amennyiben a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, és az így igénybevett földgázzal nem folytatnak jövedelemszerző tevékenységet, a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek, azok belső egyházi jogi személyei vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén, 
 • ÚJ! a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet értelmében az önkormányzati és állami bérlakásban, valamint szállóférőhelyen élők felhasználási helyei ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat és az állami bérlakás, valamint a szállóférőhely üzemeltetője,

valamint

b)    az a nem lakossági fogyasztó, aki esetében az alábbi feltétlek együttesen teljesülnek

 • 20 m3/h kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkezik
 • ÚJ! a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikrovállalkozás,
 • ÚJ!2022. június 18-ánegyetemes szolgáltatótól vásárolta a földgázt

A jogosultságot külön nem szükséges igazolni, de az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult a jogosultságot alátámasztó iratot a felhasználótól bekérni és ellenőrizni.Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot ellenőrizni, és az ezt alátámasztó iratot a felhasználótól bekérni.

Amennyiben az egyetemes szolgáltató a jogosultságot alátámasztó irat alapján megállapítja, hogy a felhasználó egyetemes szolgáltatás igénybevételére nem jogosult, a 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszak alatt felhasznált földgázt az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron számolja el a fogyasztóval.

Ki minősül lakossági fogyasztónak?

 • Aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol villamos energiát, és az így igénybe vett villamos energiával nem folytat jövedelemszerző tevékenységet.
 • A társasházak, a lakásszövetkezetek, amennyiben a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, és az így igénybe vett villamos energiával nem folytatnak jövedelemszerző tevékenységet.
 • A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek, azok belső egyházi jogi személyei vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén
 • ÚJ! 2022. augusztus 1-jétől 2022. december 31. napjáig:
  • az önkormányzati bérlakások tekintetében az önkormányzat,
  • állami bérlakások, szállóférőhelyen élők felhasználási helyei ellátása biztosításának mértékéig az állami bérlakás, a szállóférőhely üzemeltetője.

Ki minősül mikrovállalkozásnak, ami a nem lakossági fogyasztó státusz új feltétele?

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján a KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

 1. összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
 2. éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

FIGYELEM! Főszabály szerint nem minősül mikrovállalkozásnak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen eléri vagy meghaladja a 25%-ot.

Hogyan történik a KKV törvény szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg meghatározása (ami meghatározza, hogy mikrovállalkozásról van-e szó)?

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény értelmében

a)    2022. január 1-jét megelőzően alapított vállalkozás esetén (van beszámoló vagy adóbevallás):

 • teljes év esetén az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló, vagy egyszerűsített éves beszámoló, vagy adóbevallás (egyéni vállalkozó esetén) szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg alapján kell meghatározni,
 • tört év esetén (a vállalkozás működési ideje 1 évnél rövidebb) az adatokat éves szintre kell vetíteni,
 • az euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításakor az MNB által megállapított, a vállalkozás üzleti évének lezárásakor érvényes deviza középárfolyamot kell alkalmazni.

b)    2022-ben tevékenységet kezdett vállalkozás esetén (nincs beszámoló vagy adóbevallás (újonnan alapított)):

 • a tárgyévre (2022) vonatkozó üzleti tervet kell figyelembe venni,
 • az euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításakor a tárgyévet megelőző év utolsó napján érvényes, MNB által megállapított deviza középárfolyamot kell alkalmazni.

Mi minősül szállóférőhelynek?

Szállóférőhelynek a külön jogszabályok szerinti szállóférőhelyek minősülnek, ilyen külön jogszabály

 • 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet - a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól,
 • 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet - a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről,
 • 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet - a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról.

Felhívjuk a figyelmet hogy a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerinti szálláshely nem minősül szállóférőhelynek.

A nem lakossági fogyasztó (egyetemes szolgáltatásra jogosult mikrovállalkozás) milyen áron veheti igénybe az egyetemes szolgáltatást?

Villamosenergia beszerzés esetén

A nem lakossági fogyasztók 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltatótól

 • 4606 kWh/év/összes felhasználási hely fogyasztásig a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott áron,
 • 4606 kWh/év/összes felhasználási hely fogyasztás felett egyetemes szolgáltató által hirdetményben meghatározott áron (versenypiaci áron)

vételezhetnek villamos energiát.

Elosztói meddő energia díja:

 • bruttó 5,3467 Ft/kVArh ("A1", "A2" és "A3" árszabások esetén)

Elosztói alapdíj:

 • bruttó 153,035 Ft/csatlakozási pont/hó ("A1" és "A2" árszabások esetén)
 • bruttó 5304,79 Ft/csatlakozási pont/hó ("A3" árszabás esetén)
 • bruttó 50,165 Ft/csatlakozási pont/hó ("B" árszabás esetén)

Elosztói teljesítménydíj:

 • bruttó 1027,43 Ft/kW/hó ("A3" árszabás esetén)

Földgázbeszerzés esetében

A nem lakossági fogyasztók 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltatótól

 • 1489 m3/év/összes felhasználási hely fogyasztásig a földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII.29.) NFM rendeletben meghatározott I. árkategória szerinti áron
 • 1489 m3/év/összes felhasználási hely fogyasztás felett egyetemes szolgáltató által hirdetményben meghatározott áron (versenypiaci áron)

vételezhetnek földgázt. 

Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátása esetén

Az MSZKSZ által a 16. § (1) bekezdése szerint a biztonsági földgáztárolóból biztosított földgáz értékesítésekor alkalmazandó árat az alábbi képlet alapján kell meghatározni:

PG = (TTF+S)/3,6*1,11

ahol

 • PG: földgáz ára, EUR/GJ-ban 3 tizedesre kerekítve
 • TTF: az értékesítés hónapjában érvényes napvégi TTF Gas Base Load Futures adatok egyszerű számtani átlaga (EUR/MWh), a számításkor alkalmazott TTF Gas Base Load Futures értékek a http://data.theice.com/ oldalon „Dutch TTF Gas Base Load Futures - TTF” néven találhatók. A napi értékeket a „Settlement Price” értékei adják.
 • S: 3,45 EUR/MWh

Mi történik, ha a nem lakossági fogyasztó (egyetemes szolgáltatásra jogosult mikrovállalkozás) földgázfogyasztása meghaladja az 1489 m3/év/összes felhasználási hely mértéket?

Ebben az esetben az 1489 m3/év/összes felhasználási hely mértéket meghaladó fogyasztást egyetemes szolgáltatás keretében, de az egyetemes szolgáltató által hirdetményben meghatározott áron (versenypiaci áron) kell megfizetni. Az egyetemes szolgáltató által meghatározott ár (versenypiaci ár) nem minősül hatósági árnak, azt és az áralkalmazási feltételeket az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 2022. június 24-ig honlapján hirdetményi formában közzéteszi.

Van-e bármi teendője annak a nem lakosági fogyasztónak, aki a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet szerint 2022. augusztus 1-jétől nem jogosult egyetemes szolgáltatásra?

IGEN.

Az a nem lakossági fogyasztó, aki 2022. június 18-án egyetemes szolgáltatás keretében vételezett földgázt, és 2022. augusztus 1-jét követően nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, a jogosultság megszűnéséről az egyetemes szolgáltatója felé 2022. július 1-jéig az érintett felhasználási hely(ek) megjelölésével köteles nyilatkozni. A nyilatkozathoz szükséges űrlapot MVM weboldalán megtalálja.

Ha a felhasználó nem nyilatkozik vagy nyilatkozata 2022. július 1-jét követően érkezik be, akkor az egyetemes szolgáltató nem felel, ha a felhasználó ellátására végső menedékes jogintézmény keretében nem kerül sor. 

Ha az egyetemes szolgáltató 2022. augusztus 1-jét követően megállapítja, hogy az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó egyetemes szolgáltatást vesz igénybe, akkor a 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszak alatt felhasznált földgázt az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron számolja el a fogyasztóval.

Hogy vételezhet a jövőben energiaát az, aki a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet értelmében 2022. augusztus 1-jétől nem jogosult egyetemes szolgáltatásra?

Az a felhasználó, aki 2022. június 17-én egyetemes szolgáltatás keretében vételezett földgázt, és a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet értelmében nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, az végső menedékes jogintézmény keretében biztosított földgázellátásra jogosult.

A végső menedékes jogintézmény keretében az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső földgázmenedékes biztosítja 2022. augusztus 1-jétől 2022. december 31-ig az arra jogosult felhasználó földgázellátását, ha a felhasználó nyilatkozata 2022. július 1-jéig megérkezik. Ha a felhasználó nem nyilatkozik vagy nyilatkozata 2022. július 1-jét követően érkezik be, akkor az egyetemes szolgáltató nem felel, ha a felhasználó ellátására végső menedékes jogintézmény keretében nem kerül sor. Ha az egyetemes szolgáltató 2022. augusztus 1-jét követően megállapítja, hogy az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó egyetemes szolgáltatást vesz igénybe, akkor a 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszak alatt felhasznált földgázt az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron számolja el a fogyasztóval.

Az a felhasználó, aki az egyetemes szolgáltatásra való jogosultság megszűnéséről szóló nyilatkozatát 2022. július 1-ig az egyetemes szolgáltató részére eljuttatja, az a jogszabály erejénél fogva jogosulttá válik a végső menedékes ellátásra. Ha a felhasználó nem nyilatkozik vagy nyilatkozata 2022. július 1-jét követően érkezik be, akkor az egyetemes szolgáltató nem felel, ha a felhasználó ellátására végső menedékes jogintézmény keretében nem kerül sor.  Ha az egyetemes szolgáltató 2022. augusztus 1-jét követően megállapítja, hogy az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó egyetemes szolgáltatást vesz igénybe, akkor a 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszak alatt felhasznált földgázt az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron számolja el a fogyasztóval.

forrás MVM

2022, 06.20.


217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról

Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot!